Návod k obsluze

2024/1 (v2.1)

Moto kamera DrivePro 20
1. Obsah obalu

Obal moto kamery DrivePro 20 obsahuje následující položky:

DrivePro 20
Karta microSD s objemem 32GB
Držák kamery

Krátký návod k obsluze

Samolepicí podstavec pro upevnění

Napájecí kabel micro USB – USB A

2. První kroky

2-1 Popis

① Tlačítko napájení ④ Objektiv ⑦ Port micro USB
② Ukazatel LED ⑤ Slot karty microSD ⑧ Kryt
③ Mikrofon ⑥ Resetovací tlačítko ⑨ Otvor pro řemen

2-2 Vložení paměťové karty microSD

K nahrávání záznamu je potřebná paměťová karta microSD.

 1. Otočte ochranný kryt proti směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní.
 2. Vložte paměťovou kartu microSD do příslušného slotu karty.
 3. Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, zatlačením ji vyjměte ze slotu.

POZNÁMKA

 • Nové paměťové karty v DrivePro vždy před prvním použitím naformátujte. Formátování vymaže všechna data na paměťové kartě.
 • Ujistěte se, že velikost alokační jednotky karty microSD je 32 kB nebo větší; pokud není, může dojít k poruchám funkce DrivePro.

VAROVÁNÍ

 • Nevyjímejte paměťovou kartu během vypínání, aby nedošlo k poškození paměťové karty a ztrátě zaznamenaných videí.
 • DrivePro 20 podporuje pouze formát souborů FAT32, nikoli exFAT/NTFS.

2-3 Montáž DrivePro


POZNÁMKA

 • Očistěte a osušte povrch, na který má být nalepen samolepicí podstavec 3M. Podstavec nelepte na nerovný povrch.
 • Počkejte alespoň 24 hodin, než podstavec přilne pevně k povrchu.
 • Chcete-li podstavec oddělit od držáku, stiskněte podstavec a zatlačte jej dopředu.
 • Symbol šipky na držáku kamery by měl směřovat k objektivu.

2-4 Nabíjení

 1. Otočte kryt proti směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní.
 2. Připojte vidlici napájecího kabelu micro USB k zařízení a vidlici typu A ke zdroji napájení, notebooku či počítači nebo nabíjecímu zařízení s výstupním napětím 5 V.
 3. Ukazatel LED se během nabíjení rozsvítí oranžově a zhasne automaticky po úplném nabití.

POZNÁMKA

Optimální teplota pro nabíjení je 10°C ~ 40°C a výstupní napájení je DC 5V/2A.

2-5 Práce kamery

Stav Operace Vibrace
Zapnutí/vypnutí moto kamery Stisk zapínacího/vypínacího tlačítka po dobu 3 s Krátká vibrace
Zapnutí/vypnutí Wi-Fi Krátký stisk zapínacího/vypínacího tlačítka Krátká vibrace
Obnova do výchozího nastavení V režimu záznamu stisk zapínacího / vypínacího tlačítka po dobu 10 s Dlouhá vibrace
Slabá baterie -- Dvojitá vibrace po 30 s
Chyba disku -- Dvojitá vibrace každých 5 s a vypnutí kamery po 180 s

VAROVÁNÍ

Obnova do výchozího nastavení zařízení způsobí formátování paměťové karty. Zařízení se automaticky vypne a všechna data budou trvale smázana.

2-6 Ukazatel LED

LED Stav Popis
Červená Bliká Záznam / aktualizace firmwaru
Bliká rychle Nouzový záznam / formátování
Bliká dvakrát rychle s intervaly Slabá baterie
Svítí Úsporný režim / chyba disku / chybné připojení k počítači
Modrá Bliká Záznam a zapnuté Wi-Fi
Oranžová Svítí Nabíjení po odpojení napájení

3. Záznam videí

3-1 Normální záznam

Ve výchozím nastavení vytváří aplikace DrivePro jeden videosoubor odpovídající každé minutě záznamu. Délku videa lze změnit v nastavení aplikace DrivePro. Při plném nabití vydrží zařízení DrivePro 20 nahrávat přibližně 4 hodiny. Skutečná doba záznamu se může lišit v závislosti na podmínkách záznamu.

POZNÁMKA

DrivePro 20 je vybaveno funkcí záznamu ve smyčce. Starší videa budou přepsána novými.

3-2 Nouzové nahrávání

30 % úložného prostoru na paměťové kartě je vyhrazeno pro nouzové video soubory. Video soubory zaznamenané v nouzovém režimu jsou chráněny před přepsáním.

Automatické nouzové nahrávání:
Během záznamu videa DrivePro při detekci kolize automaticky aktivuje režim nouzového záznamu.
Citlivost G-senzoru lze upravit nebo vypnout v menu Nastavení.

POZNÁMKA

 • Je-li citlivost G-senzoru nastavena na úroveň „Vysoká“ („High“), aktivuje se režim nouzového záznamu i při menších otřesech.
 • Pokud je citlivost G-senzoru nastavena na „Nízkou“ („Low“), režim nouzového záznamu aktivují pouze výrazné rázy.
 • V úsporném režimu je nahrávání vypnuto.

4. Spojení s aplikací DrivePro

Aplikace DrivePro, navržená speciálně pro zařízení iOS (iPhone/iPad) a Android, je k dispozici ke stažení zdarma a umožňuje bezdrátově sledovat živé video během nahrávání, ovládat funkce DrivePro a přehrávat videa přímo na chytrém telefonu nebo tabletu.

DrivePro App


4-1 Stahování a instalace aplikace DrivePro

 1. Vyhledejte "DrivePro" v App Store lub Google Play.
 2. Stáhněte a nainstalujte aplikaci DrivePro.

Po ukončení instalace se aplikace zobrazí na domovské obrazovce zařízení.
Před použitím aplikace si přečtěte pokyny k aplikaci DrivePro.

4-2 Připojení k aplikaci DrivePro

 1. Klepněte na Settings > Wi-Fi na vašem mobilním zařízení.
 2. Vyberte Wi-Fi síť DP20 v seznamu SSID (heslo je 12345678).
 3. Klepněte na ikonu DP20 (DrivePro 20) na domovské stránce mobilního zařízení pro spuštění aplikace.

Podrobné provozní pokyny naleznete v DrivePro FAQ.

4-3 Přehrávání videí na mobilním zařízení


 1. Pro přehrávání uložených video souborů stiskněte tlačítko Prohlížeč.
 2. Můžete přehrávat videa zaznamenaná v normálním nebo nouzovém režimu.
 3. Stiskněte tlačítko pro stažení videa nebo pro jeho odstranění.

POZNÁMKA

Kamera přeruší záznam po stisknutí tlačítka Prohlížeč nebo Nastavení v aplikaci; přední dioda začne svítit modře. Po východu z Prohlížeče nebo Nastavení automaticky dojde k zahájení záznamu.

Pro živé vysílání obrazu do mobilního zařízení stiskněte tlačítko Živý náhled.

4-4 Nastavení aplikace

Nejdříve stiskněte tlačítko v levém horním rohu a díle stiskněte tlačítko pro přechod do menu Nastavení.
V menu Nastavení lze upravit nastavení záznamu videa, zařízení, Wi-Fi a systému.

Menu funkcí

Video
Ikona Vlastnost Funkce / Možnosti
Rozlišení Nastavení rozlišení/kvality pro záznam videa.
1080P 60FPS (výchozí) / 1080P 30FPS / 720P 60FPS / 720P 30FPS
Hodnota expozice Úpravou hodnoty expozice zesvětlíte nebo ztmavíte obrazovku náhledu.
+2.0 / +1.5 / +1.0 / +0.5 / 0.0 (výchozí) / -0.5 / -1.0 / -1.5 / -2.0
Délka videa Nastavení délky jednotlivých zaznamenávaných souborů.
1 min (výchozí) / 3 min / 5 min
Mikrofon Zapnutí/vypnutí mikrofonu během záznamu videa.
Povolen (výchozí) / Mikrofon deaktivován
Světelná frekvence Nastavení vhodné frekvence pro zabránění blikání obrazu.
50Hz (výchozí) / 60Hz
Video značky
Ikona Vlastnost Funkce / Možnosti
Video značka Přidání aktuálního času do zaznamenávaného videa.
Zapnuto (výchozí) / Vypnuto
Datum / Časový formát Nastavení aktuálního data, času a časového pásma.
Časový formát: YYYY/MM/DD / MM/DD/YYYY / DD/ MM/YYYY
24-HOUR TIME: 24HR / AM/PM
Zařízení
Ikona Vlastnost Funkce / Možnosti
G-Sensor Nastavení citlivosti akcelerometru.
Vypnuto / Nízká (výchozí) / Střední/ Vysoká
SSID Nastavení názvu sítě Wi-Fi.
Heslo Nastavení hesla sítě Wi-Fi.
Řízení spotřeby energie Aktivace / deaktivace režimu úspory energie. Pokud po dobu 10 minut nejsou detekovány žádné vibrace, kamera se automaticky vypne.
Zapnuto / Vypnuto
Tlumení hluku Sníží hluk větru, pokud zasáhne povrch mikrofonu.
Zapnuto (výchozí) / Vypnuto
Systém
Ikona Vlastnost Funkce / Možnosti
Synchronizace času Synchronizace systémového času DrivePro s časem mobilního zařízení.
Kapacita paměti Kontrola kapacity karty microSD.
Formátování karty Formátování paměťové karty microSD.
Obnova do výchozího nastavení Přepíná zařízení do výchozího stavu.
Upgrade firmwaru Pravidelné stahování nejnovějších verzí SW kamery z webových stránek společnosti Transcend: Transcend website.

4-5 Aktualizace firmwaru

 1. Stáhněte si nejnovější firmware kamery z webových stránek společnosti Transcend. Po stažení soubor dekomprimujte a zkopírujte do kořenového adresáře paměťové karty. (Ujistěte se, že není v žádné složce).

 2. Vložte paměťovou kartu microSD s nejnovější verzí firmwaru do slotu pro kartu v DrivePro.

 3. Připojte zařízení DrivePro k externímu zdroji napájení. Po zapnutí napájení zařízení DrivePro automaticky zjistí nejnovější soubor firmwaru, což je indikováno blikající červenou LED diodou. Po dokončení aktualizace se zařízení DrivePro restartuje.

POZNÁMKA

Aktualizace firmwaru bude trvat přibližně 1–2 minuty. Během aktualizace nevypínejte DrivePro.

VAROVÁNÍ

 • NIKDY v průběhu aktualizace firmwaru nevyjímejte napájecí kabel ani paměťovou kartu microSD.
 • Pokud nelze DrivePro zapnout z důvodu selhání aktualizace firmwaru, kontaktujte technickou podporu společnosti Transcend.

5. Používání DrivePro Toolbox

Software DrivePro Toolbox, vyvinutý pro systémy Windows a macOS, má uživatelsky přívětivé rozhraní, které umožňuje vybírat a přehrávat videa uložená na DrivePro a také zobrazovat jízdní stopy nahraných videí na mapách bez nutnosti instalace samostatných kodeků.

Systémové požadavky pro připojení DrivePro k počítači:

 • Stolní nebo přenosný počítač s aktivním portem USB
  • Microsoft Windows 10 nebo novější
  • macOS 10.12 nebo novější
 1. Stáhněte si instalační soubory.
 2. Nainstalujte software DrivePro Toolbox na vašem počítači.
Hlavní funkce

Třídění videí
Třídění videí podle názvu souboru, data záznamu nebo skupiny umožňuje uživatelům efektivně vyhledávat uložená videa a přehrávat je.

Plynulé přehrávání videí
Připojte DrivePro nebo použijte čtečku karet microSD či adaptér a přehrávejte zaznamenané video události na počítači.

Úprava a stříhání videa
Vyberte video, ořízněte ho a ihned uložte jako nový video soubor. Během přehrávání můžete také pořizovat snímky videí.

Zobrazení mapy
Zobrazení cestovních tras na mapách spolu s uloženými video soubory.
Poznámka: Tato funkce je k dispozici v modelech DrivePro s přijímačem GPS. (DrivePro 550, DrivePro 520, DrivePro 250, DrivePro 230 oraz DrivePro 220)

Rozpoznávání poznávacích značek
Automaticky identifikuje poznávací značky ve videu a extrahuje materiál, aby uživatelé mohli rychle vyhledávat.
Poznámka: K dispozici pouze ve verzi pro Windows 64-bit.

Export sloučených videí
Současné přehrávání videí zaznamenaných předním a zadním objektivem/kamerou. Export a přehrávání sloučených videí.
Poznámka: K dispozici pouze v modelech se dvěma objektivy/kamerami: DP550/DP520.

5-1 Rozhraní a ovládání Toolboxu

Rozhraní


Import souborů a prohlížení snímků (A)

Když připojíte DrivePro k počítači se systémem Windows, DrivePro Toolbox se automaticky zeptá uživatele, zda má importovat videa do DrivePro.

① Klepněte na Import pro výběr video souborů, které chcete importovat; klepněte na Snapshots (snímky) pro otevření souborů se snímky.
② Nastavte třídění videí podle datumu pořízení, buď od nejstarších k nejnovějším nebo od nejnovějších k nejstarším.
③ Zvolte Date (datum) k přehrání videí pořízených v tento den.
④ Zvolte Group (skupina) a videa budou seskupena podle data jejich pořízení.
Úprava videí, momentky a nástroje (B)

Video
Ikona Vlastnost Funkce
Snímek Zachycování a ukládání snímků z videí.
Stříhání Stříhání videí.
Zvuk Zapínání / vypínání zvuku.
Celá obrazovka Přehrávání videa v celoobrazovkovém režimu.

Stříhání videí

Krok 1: Spusťte režim videa


Krok 2: Vyberte začátek videa


Krok 3: Zadejte konec videa


Krok 4: Uložte video


Nastavení předvoleb (C)

Klepněte na pro změnu nastavení ukládání videí / fotografií a nastavení jazyka.

5-2 Přenos souborů do počítače

Způsob 1:

Paměťovou kartu microSD vyjměte z DrivePro a vložte do kompatibilní čtečky karet pro přenos souborů do počítače.

Způsob 2:

 1. Vložte paměťovou kartu microSD do kamery.
 2. Připojte menší konec kabelu USB k portu USB Micro-B zařízení DrivePro.
 3. Větší konec kabelu zapojte do volného portu USB v počítači.

VAROVÁNÍ

 • Obal DrivePro 20 obsahuje USB kabel.
 • Abyste předešli ztrátě dat, vždy při odpojování DrivePro od počítače dodržujte správné postupy pro odebrání paměťového zařízení z počítače.
 • Když je kamera připojena k počítači, lze jej použít pouze k přenosu souborů. Další funkce DrivePro nejsou v současné době k dispozici. Chcete-li obnovit normální funkci, odpojte DrivePro od počítače.
 • NIKDY nepoužívejte funkci „formátovat“ nebo „inicializovat disk“, pokud je kamera připojena k vašemu počítači, i když k tomu budete vyzváni!

6. Odstraňování problémů

Pokud máte problém se zařízením DrivePro, přečtěte si níže uvedené pokyny, než jej odešlete k opravě. Pokud níže nenajdete ideální řešení vašeho problému, obraťte se na prodejnu, kde jste výrobek zakoupili, nebo na servisní středisko, případně na místní pobočku společnosti Transcend. Často kladené otázky (FAQ) a služby podpory najdete také na webových stránkách společnosti Transcend. Pokud máte problémy s hardwarem, seznamte se s návodem k obsluze DrivePro.

 • Operační systém mého počítače nedokáže detekovat moje DrivePro.
  Zkontrolujte následující:
  • Je vaše DrivePro správně připojeno k USB portu? Pokud není, odpojte jej a znovu připojte. Ujistěte se, že jsou oba konce kabelů USB správně připojeny, jak je uvedeno v návodu k obsluze.
  • Jsou v počítači aktivovány porty USB? Pokud ne, aktivujte je. Informace o tom, jak to provést, najdete v návodu k obsluze vašeho počítače (nebo základní desky).
 • Žádné z tlačítek DrivePro nereaguje (to se projevuje jako zablokování / zpoždění / zastavení)
  • Otáčejte krytem, dokud se neuvolní. Tenkým předmětem s plochým hrotem, například narovnanou kancelářskou sponkou, stiskněte resetovací tlačítko a resetujte kameru.

7. Bezpečnostní opatření

Tyto pokyny pro použití a bezpečnost jsou DŮLEŽITÉ! Pečlivě je dodržujte, abyste zajistili svou vlastní osobní bezpečnost a pomohli chránit váš DrivePro před potenciálním poškozením.

 • Obecné použití
  • Kvůli vaší bezpečnosti nepoužívejte DrivePro ani aplikaci DrivePro během řízení vozidla.
  • Nevystavujte DrivePro extrémním teplotám.
  • Nepoužívejte DrivePro v prostředí se silným magnetickým polem nebo nadměrnými vibracemi.
  • Používejte pouze nabíječku dodanou společností Transcend. Jiné nabíječky mohou být nekompatibilní s DrivePro.
 • Místo montáže
  • Nikdy neumísťujte DrivePro tam, kde by řidiči bránilo ve výhledu.
 • Zálohování dat
  • Transcend NENESE žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat během provozu. Důrazně doporučujeme pravidelně zálohovat data z paměťové karty na počítač nebo jiné paměťové médium.
  • Abyste zajistili vysokorychlostní přenos dat USB 2.0 při připojení DrivePro k počítači, zkontrolujte, zda je v počítači nainstalován správný USB ovladač. Pokud si nejste jisti, jak to zkontrolovat, podívejte se do návodu k obsluze počítače nebo základní desky.
 • Stupeň krytí IP 68
  • DrivePro 20 splňuje požadavky mezinárodního standardu IP68, který znamená odolnost vůči prachu, špíně, stříkající vodě nebo vodní mlze. Jeho ochrana proti vniknutí pevných předmětů nebo kapalin ale neznamená nepřemožitelnost. Úroveň ochrany se může při používání zařízení snižovat. Na poškození způsobená vodou či jinou kapalinou se nevztahuje záruka.
  • Neponořujte DrivePro 20 do vody ani jej nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí.
  • Nepoužívejte DrivePro 20 v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí, jako jsou lázně, sauna, pára nebo sprcha.
  • Před nabíjením se ujistěte, že je nabíjecí kabel suchý.
  • Omezený záruční servis nezahrnuje nesprávné funkce nebo poškození způsobené nesprávným používáním.

VAROVÁNÍ

Pokud není utaženo ochranné pouzdro, kamera DrivePro 20 není odolná vůči kapalinám.

8. Specifikace

DrivePro 20
Rozměry 90,2 mm x 30 mm x 30 mm
Hmotnost 74 g (2.6 oz)
Propojovací rozhraní USB 2.0
Kapacita úložiště microSD, 32GB
Podporované paměťové karty Zkontrolujte specifikaci výrobku
Wi-Fi 802.11b/g/n
Objektiv F/2.8, 140° (diagonálně)
Video formáty MP4 (H.264: do 1920×1080 60FPS)
Rozlišení /
snímková frekvence
Full HD (1920×1080) 30/60FPS
HD (1280×720) 30/60FPS
Pracovní teplota -10°C (14°F) ~ 60°C (140°F)
Skladovací teplota -25°C (-13°F) ~ 70°C (158°F)
Baterie Li-Polymer 1140 mAh
Výdrž baterie 4 h (max.)
Napájení Vstup DC 5V / 2A (max.)
Stupeň krytí IP68
Certifikace CE / UKCA / FCC / BSMI / NCC / MIC / KC / EAC / RCM
Záruka 2 roky, omezená
Poznámka Kromě přiložené karty microSD doporučujeme používat karty microSD High Endurance od společnosti Transcend nebo paměťové karty MLC; tím se zajistí nejvyšší účinnost záznamu.

9. Prohlán jejicshodě EU

Transcend tímto prohlašuje, že všechny produkty Transcend označené CE, které obsahují funkce rádiového zařízení, jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
https://www.transcend-info.com/eu_compliance


Autokamera / Body Camera series
Frekvence:
2400–2483,5 MHz
Maximální vysílací výkon:
< 100 mW

10. Recyklace a ochrana prostředí

Další informace o recyklaci produktu (WEEE) a likvidaci baterií naleznete na následujícím odkazu:
https://www.transcend-info.com/about/green

11. Federal Communications Commission (FCC) Statement

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and receiver.
 • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Information (SAR)

Toto zařízení splňuje limit FCC pro přenosná vysokofrekvenční záření stanovený pro nekontrolované prostředí. Expoziční standard pro bezdrátová zařízení využívající měrnou jednotku je známý jako specifická míra absorpce neboli SAR. Limit SAR stanovený FCC je 1,6 W/kg.

Toto zařízení může být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 0 cm mezi radiátorem a vaším tělem.

 • Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou způsobit ztrátu oprávnění provozovat zařízení.

 • Toto zařízení a jeho anténa nesmí být umístěny nebo provozovány ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

Transcend Information Inc (USA)
1645 North Brian Street, Orange, CA 92867, U.S.A
TEL: +1-714-921-2000

12. Záruka

Záruční dobu tohoto produktu naleznete na jeho obalu. Podrobnosti o záručních podmínkách a záručních lhůtách naleznete na odkazu:
https://www.transcend-info.com/warranty

13. Prohlášení GNU General Public License (GPL)

Navštivte prosím https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10, kde najdete další informace o licencování open source.

14. Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA)

Podrobnosti o licenčních podmínkách softwaru naleznete na následujícím odkazu:
https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula

15. Euroasijská značka shody (EAC)